Кандидатствай за младежки обмен Future health – our challenge
08.01.2018 г.
Ситуацията със здравето по света ни изправя пред сериозни предизвикателство. В епохата на съвременната цивилизация и високотехнологичната медицина, осведомеността за здравето все още е непълна и недостатъчна. Дали и до колко сме здрави? Какви са проблемите пред модерното здравеопазване? Може ли и как да повлияем положително върху нашето здраве?

Тези и други въпроси ще дискутират младежи от 5 европейски страни: България, Кипър, Германия, Румъния и Полша. По време на 9-дневния младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +" KA1 младежите ще се опитат да отговорят на тези трудни въпроси.

Проект "Бъдещото здраве - наше предизвикателство" ще се състои в Ополе през април 2018. Младежите ще участват в многобройни дейности, напомнящи популярното телевизионно предаване "Разбивачи на митове". Участниците ще поемат ролята на ловци на митовете, търсещи здравни хипотези в Ополе. По време на младежкият обмен ще бъдат тествани и няколко приложения за мобилни телефони - до каква степен и колко ефективни са те. Проектът предоставя и отлична възможност за интегриране на младежите, стимулиране на междукултурното образование и творческите нагласи. В края на проекта, участниците ще създадат кампания целяща да обърне внимание върху митовете в здравното образование и до колко полезни са мобилните приложения. Всички горепосочени дейности ще бъдат реализирани в духа на неформалното
образование.

Брой и възраст на участниците:
• 7 участници от България (6 + 1 лидер)
• 7 участника от Кипър (6 + 1 лидер)
• 7 участници от Германия (6 + 1 лидер)
• 7 участници от Румъния (6 + 1 лидер)
• 7 участници от Полша (6 + 1 лидер)
Участници: 18-30 години.
Лидер: без възрастови ограничения. Лидерът ще участва и в предварително посещение в Ополе, което ще се проведе в периода 09 – 11/03/2018.

Разходи:
Покриват се всички разходи за настаняване и изхранване. Пътни разходи се покриват в размер до 225 евро на човек.
България - 225 евро / участник *
Германия - 180 евро / участник *
Кипър - 310 евро / участник *
Румъния - 225 евро / участник *

  • Сумата е редуцирана с 50 евро, поради ангажимент за пътуване с частен превозвач по линията Катовице - Ополе – Катовице.
Можем да организираме също така и частен автобус по линията Потсдам - Ополе - Потсдам за цялата група.

Настаняване
Хостел „Новум“

Работен език:
Английски език

Практическа информация:
Пристигане: 13-04-2018
Отпътуване: 20-04-2018
Пътни разходи: Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: 17/01/2018
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/buey2872o8ajsgp/Application_Form.doc?dl=0
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/0uw8sb24tv1z629/Future-health_info-pack.pdf?dl=0

Проект “ Future health – our challenge“ е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”.