Проведе се обучителен курс за групова динамика в Корсика
17.11.2017 г.
В периода 08-16 ноември 2017 се проведе обучителен курс базиран на необходимостта от развитие на уменията за провеждане на обучения в сферата на неформалното обучение, подобряване на груповата динамика по време на такива събития и създаване на най-високо ниво на процесите на фасилитиране на разнородни групи.

Обучението се проведе в Корсика, Франция и имаше за основна цел усъвършенстване на уменията на бъдещите фасилитатори и обучители и подобряването на качеството на работа по проекти, финансирани по програма Еразъм +.

В мобилността взеха участие 3ма представители на всяка държава, включително България, като дейностите, които проведоха бяха спортни дейности, нощувки сред природата, уъркшопове и обратна връзка от страна на участниците.

Проектът бе съ-финансиран по програма Еразъм+ и партньор от България е "Асоциация за развитие на българския спорт".