Проведе се младежка мобилност: Обучение чрез решаване на проблеми (Eucation Trough Problem Solving)
07.11.2017 г.
В периода 16.10. -23.10.2017 г. НПО „Problem-based learning institute” (Литва) в партньорство с асоциация “Dare To Take Your Chance” (Румъния), Асоциация „SUR217” (Испания), Асоциация „Youthfully GR” (Гърция), НПО „Nasza Wiеs” (Полша) и Асоциация за развитие на българския спорт съвместно се кооперираха и изпълниха по проект „Еразъм+ ” youth workers младежката мобилност „Education Throgh Problem Solving” („Обучение чрез решаване на проблеми”) (2017-2-LT02-KA105-005345).

Концепцията на проекта е базирана на стратегия за обучение, базирана на проблемите - подход за самообучение, когато групите / екипът обучаващите се учат в процеса на решаване на проблеми, по отношение на структурирането на проблемите, изследванията на информацията, осигуряването на прозрения за решаване на проблеми и дейностите по мониторинг. Основната цел на обучението е да предостави на участниците методологични данни за методологията на базираното на проблемите обучение (Problem-based Learning- PBL) и нейното приложение в образователната практика. По време на обучението участниците бяха запознати с основния елемент на PBL - структуриране на проблемите, информационни изследвания, стратегически състав и мониторингови дейности, които са в основата на PBL. В групи / екипи обучаемите са изпълнявали различни задачи, свързани с PBL, по отношение на създаването на проблемни схеми, поставяне на въпроси и изследване на информация, създаване на стратегии за решаване на проблеми и прилагане на метакогнитивни разсъждения.
Въз основа на това участниците бяха запознати с основите на информационната грамотност, проблемите, свързани с управлението на знанията, както и с различни неофициални образователни методи и подходи и със спортно образование.

Според директора на Институт PBL Микас Балкевициус, курсът на обучение е изпълнен с голям успех, поради активното мотивационно участие и участието на всички учащи в учебния процес. Според него процесът на обучение е силно контекстуален (базиран на реалните проблеми), самостоятелно (ръководен от обучаемите), конструктивен (базиран на дейности) и сътрудничество (на базата на групови / екипни дейности). Проектът беше организиран на приятно място, където бяха на разположение хубави открити и закрити помещения за обучение - направени специално за целта и вдъхновяващи всеки образователен момент.