Младежки обмен B- files се проведе в Испания
23.10.2017 г.
В периода 16 - 23.10.2017г. в град Изкар, Испания се проведе младежки обмен „B- files”, в който взеха участие представители на „Асоциация за развитие на българския спорт” - Ивайло Здравков, член на УС на Асоциацията, както и младежите Андрей Борисов, Адриан Кирилов, Калина Сталева и Тоня Атанакова. В мобилността взеха участие представители на Франция, Испания, Норвегия, България, Италия, Литва, Португалия, като бяха представени инструменти и механизми за борба с агресията сред младите хора, децата, учениците, хората с различна сексуална ориентация, различен етнос или религия. В семинарните упражнения бяха използвани различни методи, използвани в неформалното образование - дебат, беседа, презентация, методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи, групови методи, ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри, игри-драматизации, симулация аквариум и решаване на казуси.

По време на обмена, участниците обсъдиха подробно ползите от неформалното обучение за изграждането на ключови компетенции, развиване и провокиране на умения и знания, които са изключително полезни в една динамично развиваща и вечно търсеща нови предизвикателства съвременна Европа. Участници от всички държави останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, с които се запознаха по време на практическите упражнения, както и от иновативните методологии и системи за тяхната реализация. Екипът, осъществил „B-files” изказа огромната си благодарност за помощта и всеотдайността, с които представителите на „Асоциация за развитие на българският спорт“ се включиха в събитието.