Проект HIKE /How I Kan Evolve/ приключи успешно
10.10.2017 г.
Младежки обмен „How I Kan Evolve (HIKE)” имаше за цел да събере младежи от 4 различни държави, които заедно да обсъдят различните теми, касаещи околната среда – замърсяването, възможните алтернативи за подобряване на средата около нас и за запазване на местната екосистема. С тази мобилност, организаторите промотираха изграждането на повишена чувствителност в младите хора за опазването на природата и промотиране на това послание сред връстниците си след завръщане в родните места.Проектните дейности се проведоха в Аджацио, Корсика в периода 29 септември – 9 октомври 2017 и в тях взеха участие 23 представители на България, Хърватска, Франция, Италия. Основната тема, която те разглеждаха беше въздействието върху околната среда, а координатор на дейностите беше Center of Youth and Sport of Corsica (CSJC). Българските участници, които "Асоциация за развитие на българския спорт" изпрати бяха 4 младежи на възраст до 30 години и Димитър Бетов - лидер на мобилността.