Кандидатствай за младежки обмен “Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe”
03.10.2017 г.
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe " е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който ще вземат участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът ще се проведе в град Angra do Heroísmo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор ще бъде представен от 4 младежи и младежки лидер, които ще обсъдят и работят върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".

13-22 Ноември 2017
Място гр. Angra do Heroísmo | Azores | Portugal

“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe”

Младежки обмен - 2017-2-PT02-KA105-004499

Апликационни форми в срок до 20.10.2017
https://goo.gl/forms/sdy6QrSDjjBRMpqA2

За проекта - "Re | Thinking Food Waste"
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe " е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който ще вземат участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът ще се проведе в град Angra do Heroísmo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор ще бъде представен от 4 младежи и младежки лидер, които ще обсъдят и работят върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".
В Португалия, 2016 г. бе обявена за година за борба срещу хранителните отпадъци, с инициатива провокираща всички държави да намалят количеството изхвърляна храна наполовина. Задача, достатъчно сложна и допълнително комплицирана от различни здравословни и социални предизвикателства, която само чрез подходящи политики основаващи се на открит диалог и обсъждане на методи и приоритети както и задълбоченото обучение и образование може да бъде решена и постигната.

Десетдневният младежки обмен "Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe " възнамерява да създаде платформа за диалог за насърчаване на неформална дискусия за насърчаване на младежкото предприемачество и здравословен начин на живот сред младите.

По време на проекта, участниците ще се запознаят с примери за добри практики а също така и за въздействието върху околната среда от прекомерното използване и третиране на почвата, като се вземат предвид и заключенията изнесени от Международната година на бобовите растения .

За да постигне целите, групата ще участва в серия от дейности, които насърчават неформално обучение като:

Семинари;
 Дискусии;
 Дейности за изграждане на екипи;
 Дебати и презентации;
 Проучвателни посещения


Целева група:
Младежки работници, младежи, социални работници, младежки лидери с опит по темата;

Обучителни цели:
Повишаване на знанията и натрупване на нови умения за младежкото предприемачество и здравословен начин на живот сред младите;
Изясняване на предизвикателствата пред прекомерното изхвърляне на храна и хранителни отпадъци и здравословния начин на живот на европейските граждани;

Създаване на мрежа от професионалисти, които работят с млади хора и променят техните реалности чрез насърчаване на гражданската активност и здравословния начин на живот.
По време на дейностите ще бъде използвана приоритетно методология като дискусии, дейности за изграждане на екип, презентации, лекции и тн.

Всяка държава има право да изпрати до 4 участника с възраст между 18-30 години + един лидер за групата без ограничение за възрастта( 4+1 ).
За избор на участниците всички партньори ще следват следните критерии:

1. Равенство на половете;
2. Равни възможности за всеки без значение от неговото икономическо,географско и социално положение;
3. Експертен подбор на участниците;
Включване във всички обучителни дейности;

Място на провеждане:
http://www.pousadasjuvacores.com/index.php?page=terceira&subPage=instalacoes&lang=en

Работен език:
Английски език

Практическа информация:
Пристигане: 13-11-2017
Отпътуване: 22-11-2017
Пътни разходи: Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.

Разходи:
Покриват се всички разходи за настаняване и изхранване. Пътни разходи се покриват в размер до 530 евро на човек.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: 13/10/2017
• Апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7U4OcZ69Yv3MX6HkW_5C7KMcFHmY29usX5UJw5Rba30e1mQ/viewform

• Пълен инфо пакет: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fxi9oa0gwmkvp3ol%2FActivity%2520Infopack.pdf%3Fdl%3D0&h=ATNeH5DQEk8sBowPzP8B0h_VAzUg-eFQszwuDm0Qf93YBLDlFf5ZYNxEIH6ouykK8hNfzfKlfIFKWMzXhSK3FcSHcDNXiobWH8AC2gokqwimD-vvTeAqGMRcbW07cYpWn-lP8xMItSU

Проект “Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe“ е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”- 2017-2-PT02-KA105-004499