Кандидатствай за обучителен курс Обучение за решаване на проблеми
24.08.2017 г.
Наименование на обучението: „EDUCATION THROUGH PROBLEM SOLVING”
Период: 16 – 23 октомври 2017
Локация: Волнюс, Литва
Организатор: PBL Institute
Участници: 30 участници от 6 държави – Испания, Румъния, Гърция, България, Полша и Литва.


Информация за проекта:
Уменията за решаване на проблеми са най-важните умения на ХХІ век. В рамката на 21 век е от решаващо значение да се решават различни видове непознати проблеми както по конвенционални, така и по иновативни начини и да се идентифицират и задават важни въпроси, които изясняват различните гледни точки и водят до по-добри решения. Умения за решаване на проблеми са едни от най-важните умения, които в определен момент определят, търсят, оценяват, подбират, организират, анализират и тълкуват информация. Решаването на проблеми като образователна стратегия помага да се разбере и дефинира информационни нужди въз основа на въпрос или задача за идентифициране на цифрово целесъобразни източници на информация; както и познанието как да се търси и избира необходимата цифрова информация по ефективен и ефикасен начин, като се разглежда проблема, който трябва да бъде решен.
Цел на курса на обучение - насърчаване на ученето на младежките работници за получаване на компетенции, като се признава методологията на обучението, базирано на проблемите и приложението на особеностите му в образователната практика.

Основните цели на мобилноста:
1. Въведение в методологията за обучение, базирана на решаване на проблеми: общо въвеждане / представяне на филми за реализиране на ПБЛ в различни образователни среди;
2. Работа в екип срещу работа в група: практически опит; групово базирано обучение срещу екипно обучение - практически семинари;
3. Отразяване на проблемите на младежта; Проектиране и моделиране на проблеми;
4. Методология на изследователската дейност; Изучаване на основите на информационната грамотност;
5. Преобразуване на информацията в решения; Създаване на методология за стратегии за решаване на проблеми;
6. Отразяване на процеса на решаване на проблеми: как да се напише ефективно отражение на решените проблеми?
7. Решаване на проблеми: практическа задача: практически опит за решаване на проблеми.
В рамките на 6 дни младежки работници ще участват в редица дейности, свързани с проектиране на проблемни схеми, изследване на информация, работа в екип / групи, извършване на методологии за отразяване. Те ще се опитат да преживеят решаването на проблеми чрез проектиране на проблем, създаване на проблемни схеми, изследване на информацията, съставяне на стратегии за решаване на проблеми и отразяване на самия процес за решаване на проблеми.

Участници:
Младежки работници, работещи пряко с младите хора
Свободно ползващи/разбиращи английски език
С интерес по темата и желание за развитие в сферата
Възраст:
18 +
Брой участници
5 души от всяка държава

Практическа информация:
Пристигане: 16/10/2017
Отпътуване: 23/10/2017
Пътни разходи: Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.
Възможни летища за пристигане/отпътуване: Вилнюс или Каунас

Разходи:
Покриват се всички разходи за настаняване и изхранване. Пътни разходи се покриват в размер до 270 евро на човек.

Кандидатстване:
• Срок за кандидатстване: текущ
• Апликационна форма: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROF7HescDf9pOj1xFiMYaANNUNEE0MFpLS1E4TVpNU0laVEVVTkJQTDM0NC4u
• Пълен информационен пакет: https://www.dropbox.com/s/hfar299piggiv53/INFO-PACK%20_EDUCATION%20THROUGH%20PROBLEM%20SOLVING_OR.pdf?dl=0


Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".