Кандидатствай за участие в младежки обмен Dance your culture
30.03.2017 г.
Междукултурното разбирателство е важно, когато говорим за Европа. Като се научат старите традиции и култури, ставаме по-наясно с нашата собствена идентичност и тази, която споделяме с други (европейски) страни. Този младежки обмен изследва традиционните танци на пет европейски страни и дава възможност на младите хора с малко или никакъв опит в танците да получат повече знания за танците и в крайна сметка за Европа. Ние се фокусираме върху народни танци, тъй като идваме от страни, които все още имат живи танцови традиции и вярваме, че има много да споделите и да получите от това безценно наследство. Танците често се използват като основна форма на комуникация и допринасят за ефективно взаимодействие и премахване на езиковите бариери.

Този проект се фокусира и върху развитие на дигитални умения при създаването на кратки документални филми, отразяващи как живеят младите хора, културата и народните танци. По-специално, семинара ще бъде посветен на изработването на видео, изображения и редактиране на звук с използване на софтуер с отворен код. Този проект има за цел също така включи младите хора с по-малко възможности (социални, финансови и географски пречки).

Проектът включва 30 млади участници от Кипър, България, Италия, Унгария и Норвегия и е ориентиран предимно към хора, които се интересуват от традиционните обичаи, изкуствата и разбирателството между различните култури. Участниците ще споделят знания за народните танци на родните си страни чрез неформалното обучение, няма да учим, ще танцуваме!

Ще се научим да прилагаме дигиталните умения чрез изучаване на основите за редактиране на видео. Дейностите по проекта ще акцентират върху подобряването на креативността на участниците и тийм билдинг възможностите им чрез различни активности, ролеви игри, групови дискусии, както и ежедневните сесии за оценка. За да се насърчи диалога между културите ще организираме интеркултурни вечери и ще прекараме време заедно в изучаване на основите на музика, танци и език на останалите участници. След приключване на обмена ще организираме танцов фестивал за разпространение на резултатите до местната общност.

Цели на проекта:
  • Осигуряване на теоретични и практически познания в сферата на народните танци;
  • Увеличете на културно съзнание и изява: С акцент върху традиционни танци от всички участващи страни, участниците осъзнават по-добре собствената си култура и културите около тях;
  • Създаване / подобряване на цифрова грамотност: семинари за създаване на видео, снимки, редактиране на звук и как да се използват подходящи програми с отворен код. Участниците ще приложат знанията си за създаване на кратък документален филм, свързан с темата на проекта;
  • Общуване на чужди езици: По време на Културната вечер и през целия проект участниците от програмата ще бъдат насърчавани да научат поне някои основите на езика на другите участници;
  • Създаване на европейски приятелства и мрежа между участниците;
  • Подобряване на междукултурното разбирателство и европейска идентичност;
  • Включване на хора в неравностойно положение.

Дати и локация:
Младежкия обмен ще се осъществи в Кипър, в периода 04 – 14 май 2017 (включително дните за път). Пристигане: преди 13:00ч на 04/05/2017, отпътуване: след 08:00 на 14/05/2017.

Настаняване:
Настаняването ще бъде в малкото селце Каннавия, като участниците ще бъдат разделени на групи от 4 до 6 човека и всяка група ще бъде настанена в отделно бунгало, което ще бъде с обща баня.

Профил на участниците:
Участниците трябва да имат интерес към личностно развитие и увеличаване на възможностите си за професионална реализация чрез развитие на знания и умения. 6 участника от всяка държава: 5 младежи на възраст от 20 до 30 години и 1 лидер (без ограничение във възрастта)

Пътни разходи и настаняване:

Пътните разходи на участниците ще бъдат възстановени до 170 евро в рамките на условията на програма Еразъм+. При по-висока стойност на пътните разходи от заложените в условията на програмата, разликата се доплаща от всеки участник. Разходите за настаняване и изхранване на участниците ще бъдат поети от страна на организаторите в Кипър.

Срок за кандидатстване: 12/04/2017
Пълен информационен пакет: https://www.dropbox.com/s/kg72eyn8dei92q0/InfoPack_Dance%20your%20Culture.pdf?dl=0
Апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVE569LPw_ReeypaebVNrgAAgkO55TaRCCSXaI8vIWhLg3Zw/viewform?c=0&w=1


Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".