Европейската атлетика със статия от АРБС
01.08.2013 г.
Статия на председателят на АРБС Йоанна Дочевска за доброволчеството бе публикувана в проект на Европейската атлетика.

През 2010 година стартира проект на Европейската федерация по лека атлетика http://athleticscommunity.org, чиято цел е да събере на едно място младите лидери в спорта, както и доброволците, които дават своя огромен принос за отличната организация на спортните събития в цял свят. Като част от международния проект “Yes We Run”, председателят на АРБС Йоанна Дочевска бе поканен да промотира страницата и съответно да сподели своя опит в организацията на спортни мероприятия и в частност за работата с доброволци. Статията набляга на мотивирането на младите хора, който обичат спорта да дадат своя принос и да се включат като доброволци. Пълен текст на статията можете да откриете тук:

New blog article by Joanna Dochevska:
"VOLUN-THETICS - VOLUNTEERING IN ATHLETICS"
http://athleticscommunity.org/blog/detail/155/