АРБС взе участие в заседание на ОСВМ към ММС
15.06.2018 г.
На 15.06.2018 в сградата на Министерство на младежта и спорта се проведе второ заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.
Съветът е консултативно звено за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специфичната компетентност на министъра на младежта и спорта. Съветът се състои от представители на активни организации с нестопанска цел в областта на младежката политика и спорта. В настоящото заседение участие взе Константин Занков, член на УС на АРБС. Участнциите в заседанието обсъдиха резултатите от Българскотo председателство на Съвета на ЕС по въпросите за младежта. Една от добрите новини, която беше обявена по време на срещата е, че в рамките на Председателството е било затворено досието “Европейски корпус за солидарност”, което може да бъде отчетено като добра практика и едно от важните за годината досиета в сектор “Младеж”.


Основните въпроси, които участниците обсъдиха по време на срещата бяха и целите на новата Национална стратегия за младжежта, както и националните финансиращи инструменти (програми) за младежта. Предстоят подаване на писмени предложения от страна на всички заинтересовани неправителствени организации на територията на цялата страна.
В резултат от срещата се получи полезна дискусия между организациите-членове на Съвета и представителите на Министерството относно актуалното състояние на Законопроекта за доброволчеството, възможностите за намаляването на административната тежест при работа по проекти по Национална програма за младежта, както и се обсъдиха въпроси относно евентуални рестрикции към лотарийните игри и влиянието им върху младежките дейности. Заседанието приключи успешно, като предстоят редица бъдещи работни дейности и срещи по обсъжданите въпроси.