АРБС взе участие в работна среща по ЕДС
03.04.2018 г.
На 03.04.2018г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира работна среща по програма Европейската доброволческа служба /ЕДС/. Срещата бе открита от г-жа Татяна Калканова - Изпълнителен директор на ЦРЧР, която запозна участниците с последните препоръки за развитие на доброволчеството в ЕС и по-конкретно със стартирането на Европейски корпус за солидарност (ЕКС).

Сред участниците бе и „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е акредитирана организация по Европейска доброволческа служба като посрещаща, изпращаща и координираща организация за срока на програма „Еразъм+“. Участие в срещата от името на АРБС взе Ивайло Здравков – член на УС на организацията, който сподели с останалите участници добри практики от опита на АРБС в работата си по ЕДС.

Основните теми, разгледани по време на срещата бяха:
  • Представяне на актуална информация за доброволческите проекти по КД1 и за сектор "Младеж" на Програма "Еразъм+" като цяло;
  • Изясняване на въпроси, свързани със застрахователното покритие на доброволците, осигурено от CIGNA;
  • Даване на насоки за използването на онлайн езиковата подкрепа (OLS);
  • Обсъждане на тенденциите в реализацията на проектите по ЕДС;
  • Обмен на добри практики между представителите на участващите организации;
  • Дискутиране относно събитията от ЕДС цикъла за обучение и оценка.