Представяне на дейностите на АРБС пред студенти на НСА „Васил Левски“
23.11.2017 г.
На 23 ноември 2017, в Национална спортна академия „Васил Левски“, се проведе представяне на дейностите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ пред студенти на Академията. Йоанна Дочевска, председател на АРБС и възпитаник на катедрата запозна младежите с реализираните през последните седем години кампании, обучения и инициативи. Тя представи и част от дейностите, които ще бъдат реализирани в България по време на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС с акцент на тези, които са свързани със спорта и физическата активност.

Обсъдени бяха възможностите, които Европейската комисия осигурява на младите хора, политиките, които Европейският съюз реализира в сферата на спорта и физическата активност, местни предизвикателства като регламентиране на доброволчеството в България, младежката заетост и необходимите знания и умения за бъдещето. Беше популяризирана и програма „Еразъм+“, която до момента е осигурила възможности за обучение и обмен на добри практики на над 9 милиона души в Европа, а бюджета на програмата продължава да нараства с всяка изминала година. В началото на седмицата, в Брюксел, беше гласуван Европейския бюджет за 2018 година, в който се отчита увеличение от 105 милиона евро за трите хоризонтални програми насочени към образование, наука и малки и средни предприятия.

Всички тези теми бяха пречупени през реализирани и текущи проекти и кампании, като:
• Проект „European everyday of sport“, който има за цел разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики в сферата на спорта и физическата активност – www.eusport.org;
• Проект “JUST SPORT”, който има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе неконтролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове);
• Проект „Youth sport development ambassadors”, който се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години;
• Доброволчески проекти по програма „Европейска доброволческа служба“ и позитивен опит от проект „European volunteers in sport – EVS”, който даде възможност на младежи от четири държави да извършват доброволчески дейности в АРБС през лятото на 2017 година;
• Проекти за ползване на спорта като инструмент за обучение и интеграция, реализирани в последните седем години.

Събитието беше реализирано по покана на Проф. Цветко Цветков, преподавател в Катедра Мениджмънт и история на спорта в Национална спортна академия „Васил Левски“.