Представител на АРБС взе участие в обмен в Южна Корея
19.09.2017 г.
В периода 05-14.09.2017 в Южна Корея се проведе българо-корейски младежки обмен.

Министерството на младежта и спорта има сключен Меморандум с Република Корея за разбирателство и сътрудничество в областта на младежката политика. Меморандумът цели насърчаване на партньорството между двете страни по въпроси, свързани с младежта, като фокус е поставен върху младежките политики, ключовите механизми и добрите практики за посрещане на нуждите на младите хора в сфери като образование, заетост и участие в гражданското общество.

След проведен конкурс Константин Занков, член на УС на “Асоциация за развитие на българския спорт” беше избран за част от официалната младежка делегация, състояща се от седем младежи, представители на непрaвителствени организации и двама представители на Министерство за младежта и спорта.

В продължение на няколко дни младежките делегати имаха възможността да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Корея, да усетят вековната история, богатата култура и ценностите на тяхното общество.

Българската делегация посети редица младежки центрове и училища и се срещнаха с много младежи от Южна Корея като представиха българската култура, традиции и добри практики от работата на организациите и младежкия сектор в България.

По време на престоя си, делегатите се срещнаха със студенти от университета “Hankuk University of Foreign Studies”, изучаващи български език.

Част от официалната програма на делегацията включваше посещения на Министерство на равенство между половете и семейството, както и на посолството на Република България.
Културната програма включваше и посещение на традиционни училища, музея на съвременната история на Корея и посещения на иновационен музей на технологична компания, както и престой в корейско семейство.

В университета “Soonchunhyang“ се проведе лекция за младежките политики в Южна Корея, а българските делегати представиха добри практики от България в областта на младежките дейности, спорта и доброволчеството сред младежите.

Младежкият обмен спомогна за осъществяването на добрата комуникация на българите с младежите от Корея, което ще повлияе благоприятно за обмяната на опит и ценните идеи в бъдеще.