Брюксел прави първи стъпки към реформата на спортните организации
10.03.2017 г.
Прилагане принципите на доброто управление в спорта в Европа ще бъде основен приоритет в политиката на Европейската комисия в този сектор.

В периода 08 – 09 март 2017, в Сейнт Джулиян, Малта, като част от Малтийското председателство на ЕС се проведе и Спортен форум 2017, който беше организиран от Европейската комисия – Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура и събра над 250 отговорници за политиките в сферата от цяла Европа. По време на Форума /#EUSportForum/ бе официализиран обета за прилагане на принципите за добро управление в спорта и организациите, които са се посветили да прилагат тези принципи в работата си, подписаха с Тибор Наврачич – Комисар с ресор Образование, култура, младеж и спорт дейностите, които ще осъществяват. Всички организации приеха да популяризират доброто управление, да прилагат принципите в ежедневната си работа, както и да мотивират членовете си и сродни спортни организации към предприемане на необходимите стъпки за незабавна реформа в сектора.
Форумът е основната платформа за структурен диалог между Европейските институции и спортните заинтересовани страни. Основната му цел е да измери постигнатите резултати в приложението на Европейската политика за спорт и да чуе гледната точка на заинтересованите страни по текущите, планираните или възможните бъдещи дейности.
В ден и половина, разнородни срещи се покрият много от интересните теми за Европейския спорт, включително: спорт за всички, добро управление, доброволчество, да проследи напредъка на група на високо равнище по спортна дипломация и на група на високо равнище по спорт за всички, допинг, иновации, принос на спорта към развитие и заетост, е-спортовете, насилието по полов признак. Бяха представени и добри практики от реализирани проекти, финансирани от програма „Еразъм+“, финансовия механизъм на Европейската комисия в сферата на спорта.

Форумът бе предходван от друго ключово събитие - на 15 септември 2016, в Брюксел,, където се проведе знаковото събитие на Европейската комисия във връзка с Европейска седмица на спорта. Европейска седмица на спорта #BeActive е инициатива на Комисията, която се провежда от 2015 година в държавите – членки, като във всяка държава дейностите се осъществяват от Национални координатори /в България – Министерство на младежта и спорта/. Събитието събра спортни ръководители на различни нива и от различни по вид и род организации, като основната тема, която бе разглеждана бе доброто управление в сферата на спорта. Част от сесиите бяха под формата на дебати и презентации на взимащите решения, като акцентите бяха върху възстановяването на доверието в спорта. Основен акцент на знаковото събитие бе доброто управление в спорта, което бе представено официално: „Прозрачност, интегритет, отчетност и добро управление, това е което искаме да виждаме в спорта и в спортните организации“ – Тибор Наврачич. В дискусията взеха участие и членове на Европейския парламент, ръководни органи на Международен олимпийски комитет и Европейски спортни федерации, световни спортни журналисти, спортни анализатори от различни частни, неправителствени организации в сектора и академични институции. Сред участниците в това знаково събитие бе и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, българската организация, която участваше във форума.

В резултат месец след събитието в Брюксел, Европейската комисия публикува обет за спазване и прилагане на принципите на добро управление в сферата на спорта. До настоящия момент, този обет е подписан от 32 спортни организации от сферата на спорта за високи постижения и спорта за всички, работещи на Европейско ниво, сред които и „Асоциация за развитие на българския спорт“, която взе участие в събитието в Малта.

„Доброто управление в спорта е правилен мениджмънт на процесите на създаване/прилагане на решенията на всички нива в една спортна организация, следвайки принципите на прозрачност, отчетност, законност, справедливост, включване, продуктивност и ефективност. Приемайки, че спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, инициирано от хората за хората, доброто управление в сферата трябва да се основава на личното убеждение на взимащите решения за интегритет, отдаденост и честност, както и на спазването правилата на „честната игра“, екипността, дисциплината, равният старт и недискриминацията.“ Това послание оставихме ние от „Асоциация за развитие на българския спорт“ на Спортния форум в Малта, като уверихме Комисар Наврачич, че ще съдействаме с всички налични ресурси и инструменти за създаване на предпоставки за прилагане на принципите на добро управление в спортните организации в България. Спортът е в дълбока криза и ако не предприемем необходимите стъпки да възвърнем общественото доверие в спортната екосистема, тогава ще продължим да губим все повече ресурси заради липсата на физическа активност в Европа. Към настоящия момент загубите, които европейските здравни и осигурителни системи понасят са за над 80 милиарда евро на година и тази тенденция няма да се регулира. Трябва да се вземат спешни мерки за възстановяването на интегритета на спортните организации и модернизация на процесите в тях, за да можем да бъдем привлекателни и атрактивни в настоящата конкурентна среда“.
Обсъдени бяха още приоритизирането на спорта за всички, който може да бъде инструмент за личностно и професионално развитие на гражданите на Европа, развивайки човешкият потенциал, както и да създава заетост и да повишава качеството на живот. Обърнато бе специално внимание и проблемите в борбата с допинга и превенцията му.

Пълен текст на Принципите за добро управление в спорта:
Английски език: https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/pledge_en
Български език:
https://www.dropbox.com/s/irktlwfvdcs4edt/A%20pledge%20to%20implement%20Good%20Governance%20in%20European%20Sport.pdf?dl=0