АРБС ще участва в подготовката за Българското председателство на ЕС
08.03.2017 г.
Служебният заместник министър-председател Деница Златева стартира процес на създаване на механизъм за включване на неправителствени организации в подготовката за Българското председателство на ЕС през 2018 г.

Асоциация за развитие на българския спорт АРБС е сред създателите на Национален форум от неправителствени организации за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., който бе иницииран от ЕСВП – София на 23 януари 2017г.

Днес, д-р Моника Панайотова, член на Консултативния съвет на Фондация „Българска Памет“, г-жа Весела Чернева, директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика ЕСВП и г-жа Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българско училище за политика „Димитър Паница“ от името на 54-те граждански организации, участващи във Форума, разговаряха със заместник министър-председател Златева за изразеното желание и готовност с експертиза и опит, НПО секторът да има своята добавена стойност в подготовката на страната ни за председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

„Неправителственият сектор ще бъде включен по ясен и конкретен начин в работата по подготовката на Председателството“, заяви вицепремиерът Златева и се ангажира със съдействие за това. До края на месец март ще бъде предложен вариант на механизъм за координация на НПО-та по теми, свързани с приоритетите на Председателството. А организациите, които вече планират събития за тази и началото на следващата година по ключовитеми от европейския дневен ред, ще могат да ги подадат за включването им в изготвяния календар от съпътстващи събития.

Организациите, включени към момента във Форума са групирани според сферата си на дейност и започнаха работа по петте приоритетни области:
 Съюз за работни места, растеж и конкурентоспособност
 Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани
 Към енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата
 Съюз на свобода, сигурност и правосъдие
 Съюзът като мощен фактор на световната сцена