АРБС е част от Global Youth Connection Platform
04.01.2017 г.
Концепцията за да бъдеш гражданин на света може да бъде нещо ново и непознато. Но това е грешна представа. Без да знаем детайли защо, всички ние действаме като граждани. Ние не мислим само за хората от собственото си общество, но също така и за хората от различни общества. Това е знак, че сме готови да се превърнем в граждани на света.

Започнахме да разработваме този проект по пътя на тази идея. Съвсем скоро, той ще бъде реалност.
Добре! Каква е нашата цел?

1) Да се опитаме да защитим човешките права и свободи, независимо от раса, пол, език и религия;
2) Да се подпомогне сътрудничеството на нациите в сферата на образованието, науката и културата;

3) Да се укрепи идеята за мир.

Проектът започна да се подготвя около тези цели. Това е един труден проект, но не е невъзможен. Просто трябва да вярваме.
Планираме да направим тази асоциация мост между общества и институции в областта на образованието, изкуствата, културата и комуникациите. Ще направим това с помощта на младата общност.

В допълнение, Съюзът се стреми да бъде център за обмен на идеи, да се установят стандарти и критерии, да помогне за просперитета на обществото в съответствие с мисията, да създава политики и да разпространява резултатите, да работи за научни изследвания, развитие, образование и обучение.

И накрая, проектът има за цел да оцени свободното време на младите хора, които не са изрично студенти, със социални, културни, артистични и спортни дейности. Имаме за цел да помага да бъдат информирани и способни в планирането, програмирането, управлението, наблюдението, оценката и развитието на младежките дейности.

Нашите основатели са следните неправителствени организации и институции, които изпълват успешната си работа в обществата си:
Албания - Association of Psychosacial Rehabilitation Albania
Албания - UNIque Junior Enterprize
Армения - Knowledge-based Society
Азербайджан - Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe (AEGEE) -Bakı
България - Bulgarian Sports Development Associaton
Гърция - Life&Time Academy
Италия - Comitato d'intesa
Италия - Associazione InFormaMentis
Кения - Volunteer Action for Change Of Kenya
Косово - Center for Education and Training Prizren
Косово - European College Of Kosovo
Македония - ERA-Center for Training&Consultansy
Палестина - Asamou Youth Promoters
Тунис - Association of Young Creators
Турция – Brain Crowd Fikir ve Proje Topluluğu