Спортна дипломация – силен инструмент за популяризиране ценностите на ЕС
23.12.2016 г.
На 6 декември 2016 г., Европейската комисия организира семинар за спортна дипломация в Брюксел. Това събитие последва доклада, предоставен през Юни 2016 от Групата на високо равнище по въпросите на спортната дипломация, създадена по инициатива на комисар Тибор Наврачич.

Семинарът беше открит от министър-председателя на Фиджи Жосалия Ворекуе Байнимарама, Виржиние Розиере, член на Европейския парламент и представляващ институцията на форума, както и комисар Наврачич. Това беше и чудесна възможност за Словашкото председателство да представи наскоро приетата от министрите в ЕС, отговарящи за спорта, Заключения на Съвета относно спортната дипломация. Участниците бяха поканени да вземат участие и в три интерактивни уъркшопа и да обсъдят препоръките от доклада (разделени на 3 теми):

• Външни отношения на ЕС;
• Популяризиране на ценностите на ЕС в контекста на големи спортни събития и застъпничество;
• Разработване на организационна култура на спорта дипломация.

Целта на уъркшопите е да се помисли как да се превърнат препоръките в конкретни действия, за да се прилагат ефективно. На семинара за спортна дипломация присъстваха близо 100 участници от държавите-членки, международни, европейски и национални спортни федерации, олимпийското движение, политици, вземащи решения и други участници в спорта.

Заключения от уъркшопите

Външни отношения на ЕС
1. Прилагане и пълен ефект на разпоредбите на свързани със спорта, които вече са изложени в Присъединителните, Асоциацитивни, Сътруднически и Европейски споразумения за съседство.
2. Борба за получаване на по-голяма видимост във външната политика през големи спортни събития като Евро 2020.
3. Събиране и анализиране на съществуващите добри практики на национално и европейско ниво и разработване на практически насоки.
4. Увеличаване на сътрудничеството с участници в спорта, младежките организации и Съвета на Европа, за да се създаде ефикасен, интегриран подход към стратегията на ЕС за спортна дипломация, въз основа на доклада на групата на високо равнище.

Популяризиране на ценностите на ЕС в контекста на големи спортни събития и застъпничество
1. Развитие на спортната дипломация в съответствие със съществуващите инициативи на спортните организации и подчертаване, чрез проучвания и изследвания, на добавената стойност на големи спортни събития, по-специално за насърчаване на ценностите на ЕС.
2. Промотиране на съвместни домакинства на европейски спортни събития, включващи трети страни.
3. Осигуряване на ясна стратегия за комуникация между институциите на ЕС, заинтересованите страни в спорта и посолствата.
4. Фокусиране на действията на ЕС по отношение на образованието на младите хора.
5. Промотиране създаването на мрежа от спортни посланици с ясно определени задачи.

Развитие на организационна култура на спортната дипломация
1. Развитие на организационна култура на спортната дипломация чрез програмата Еразъм + Спорт и съществуващите програми за финансиране.
2. Създаване на група от експерти в областта на спортната дипломация като платформа за генериране на идеи и обмен на най-добри практики.
3. Получаване на вдъхновение от подхода, водещ до успешна културна дипломация.
4. Осигуряване на заинтересованите страни в спорта с насоки, информация и инструментариум за използване на спорта в публичната дипломация.Източник: Официален сайт на Европейската комисия