АРБС стана член на Конфедерация защита на здравето
01.11.2016 г.
На заседание на Управителният съвет на Конфедерация защита на здравето, което се проведе на 01.11.2016, "Асоциация за развитие на българския спорт" бе приета за член на пациентското обединение.

Конфедерация „Защита на здравето” (КЗЗ) е най-голямото пациентско обединение в България създадено през 2005 г. Конфедерацията обединява десетки организации на пациенти с различен тип заболявания: онкологични заболявания, диабет, астма, алергии, ХОББ, епилепсия, редки заболявания, интелектуални затруднения, алцхаймер, аутизъм и др. Нашата експертиза подпомага укрепването на организационния и застъпнически капацитет на национално и европейско ниво. Организацията е създадена, за да представлява българските граждани в качеството им на пациенти пред държавните институции, политическите организации, бизнеса и неправителствения сектор.

Европейският пациентски форум (EPF), на която КЗЗ е член е организация чадър, който работи с пациентските групи за здравно застъпничество в цяла Европа. Нашите членове представляват специфични хронично боледуващи групи на равнище ЕС или са национални коалиции от пациентите. Нашата мисия е да се гарантира на пациентската общност политики и програми, които оказват влияние върху подобряване качеството им на живо, като им дава възможност да бъдат равноправни граждани в ЕС.