Игра на проект СпортИграция
16.02.2016 г.
Проект “СпортИграция” има за цел да покаже най-добрите практики за интеграция чрез спорт, които се случват по света. Участвай и изпрати предложения за интеграция чрез спорт като изпратиш на info@bulsport.bg идея, описана както следва:


Име:
Фамилия:
e-mail:
Възраст:
Местоживеене:
Заетост:
Идея за интеграция чрез спорт:
Реализирана ли е идеята до момента?
Ако да – къде и кога?
Ресурси, необходими за реализацията?
Постигнати резултати?

Идеите ще бъдат част от Национална младежка среща “СпортИграция”, която ще се проведе в гр. София през май 2016. Изпратилите идеи ще бъдат с приоритет при селекцията на участниците в проект “СпортИграция”, а най-интересната и работеща идея, селектирана от журито за оценка на получените предложения, ще получи и специална награда от “Асоциация за развитие на българския спорт”.

Краен срок за изпращане на идеите: 30/03/2016.