АРБС взе участие в „Стартиране на устойчива доброволческа програма”
15.12.2015 г.
В периода 09 – 13 декември 2015 година, в гр. Фаро, Португалия се проведе обучение на тема „Стартиране на устойчива доброволческа програма”. В обучението взеха участие професионалисти в сферата на доброволчеството и младежките политики от 13 държави.

Огранизирано от Националната агенция „Еразъм+” на Португалия, 3 дневното събитие имаше за цел да се разбере концепцията за доброволчеството в днешното общество, да се признае доброволчеството като начин за осигуряване на неформални възможности за обучение, да се разбере доброволчеството като важно средство за развитие на предприемачески умения в младите хора, да се даде възможност на участниците да разберат и да се разработят програма за доброволчество, да се споделят инструменти и ресурси, които ще позволят на участниците да структурират своите програми и да си сътрудничат след курса на обучение. Специално внимание се обърна и на цялостния процес по мениджмънт и менторинг на доброволци – привличане, менажиране, задържане.

Участие взе и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която сподели добри практики от България и света, прилагани при работата с доброволци на национално и европейско ниво. Това обучение даде възможност да се изградят нови партньорства, които в бъдеще да реализират съвместно качествени доброволчески проекти и програми между неправителствените организации, доброволческите центрове и общински структури, които взеха участие. Основен фокус бе поставен върху създаването на доброволчески програми, които насърчават желанието на младите хора за предприемачество и признават важността на доброволчеството за изграждане на качества и умения у младите хора, които да ги направят атрактивни на пазара на труда.