АРБС взе участие в Национална кръгла маса
03.11.2015 г.
Във връзка с политиката на Европейската комисия насърчаваща създаването на секторни съвети за компетенции, се проведе Национална кръгла маса „Партньорства за секторни квалификации в спорта”.
Провеждането на кръглата маса е съвместна инициатива на Национална спортна академия „Васил Левски” и Европейската обсерватория за спорт и заетост (EOSE). Целта на събитието бе да се представят основните предизвикателства пред спортния сектор в Европа по отношение на образованието, обучението, квалификациите и трудовата заетост.
Чуждестранни гости на събитието бяха Стивън Щуд, директор за развитието на EOSE и Орелиен Фавр, изпълнителен директор на EOSE.

Кръглата маса се проведе на 3 ноември 2015 г. в Заседателната зала на НСА „ Васил Левски” и в нея взеха участие Йоанна Дочевска - председател на АРБС и Ивайло Здравков - член на УС на АРБС.

По време на събитието бяха обсъдени:
 Основните предизвикателства пред спортния сектор в Европа по отношение на образованието и обучението;
 Основните политики на ЕС за образование, трудова заетост и спорт;
 Повишаване на осведомеността относно последните събития в ЕС и настоящото развитие на Европейската обсерватория за спорт и заетост (EOSE);
 Обсъждане на възможност за създаването на Европейски Съвет/Обединение за секторни умения;
 Насърчаване на диалога и обмена на информация в сектора на спорта в България;
 Идентифициране на потенциалните пътища за сътрудничество в България и на Европейско равнище.