СЗО Европа ще приеме първата стратегия за физическата активност
11.09.2015 г.
Сега е време за други региони да последват примера

Приемане, внедряване и вдъхновение за други региони - това е желанието на министри и представители на високо равнище от 53-те страни-членки преди Регионалния комитет на Световната Здравна Организация за Европа на среща, която ще се проведе във Вилнюс в периода 14-17 септември 2015.


Министри и представители на високо равнище от 53-те страни-членки на Регионалния комитет за Европа имат важни теми от дневния ред заседанието, като една от тях е: Стратегия за физическа активност 2016-2025, насочена към Европейския регион на СЗО.

Това е първата регионална стратегия на Световната здравна организация за физическа активност, която изпраща ясен сигнал, че физическата активност се отчита от взимащите решения като приоритет. Неактивността на гражданите на Европа е сериозна заплаха и за съжаление е толкова разпространена, че през 2012година уважаваното медицинско списание “The Lancet” описва проблема като световена „пандемия на липса на физическа активност”.

Първата стъпка е да се приеме стратегията, а следващата е да започне прилагането й. И въпреки, че държавите-членки носят отговорността за приемането на стратегията, прилагането й не е просто задача за министерствата - това е задача за множество заинтересовани страни, включително и за обществените организации, които работят за промяна на спортната култура, повишаване на физическата активност и здравния статус на гражданите.


Текст на стратегията: http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation/working-documents/eurrc659-physical-activity-strategy-for-the-who-european-region-20162025?utm_source=ISCA+Newsletter&utm_campaign=b1879be372-%23147&utm_medium=email&utm_term=0_264cbe9c9f-b1879be372-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28%23147%29