Кандидатствай за участие в проект HOP into NET
27.05.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който ще се проведе през юли 2015 г. в Ополе, Полша.

Основната цел на проекта е да се повиши компетентността на младежките работници в създаването и прилагането на младежки проекти за спорт и здраве. През седмицата на обучение, 26 участници от седем различни европейски страни ще придобият компетенции за: насърчаване на спорта сред младите хора, организиране на международни спортни проекти и аргументацията на положителните аспекти за активен начин на живот. Участниците ще създадат мрежа за съвместна дейност между техните организации и ще намерят общи интереси. Те ще направят круиз между „островите” на "Еразъм +", ще открият възможностите на програмата и ще работят заедно, за да открият нови методи и резултати по проектите, които създават. Благодарение на проекта, те ще имат възможност да споделят най-добрия си опит и знания за младежките проекти. Като цяло ще се намерят нови възможности за партньорство и работа в мрежа. Всички дейности ще се основават на неформални методи на обучение.


Участници:
  • 3 участника от България, Кипър, Литва, Румъния, Унгария, Италия, Полша
  • Възраст: 18+
  • Баланс: 50:50 мъже - жени

Дати и локация
  • 20-26 Юли 2015
  • Chrząstowice (7 км от Ополе)

РАЗХОДИ
  • На участниците се поемат разходите по настаняване и изхранване по време на събитието;
  • На участниците ще бъдат възстановени на място транспортни разходи в размер на до 200 евро.

За участие в обмена:
Изпратете ни три имена, дата на раждане и кратка мотивация защо искате да участвате на info@bulsport.bg

Срок за кандидатстване:
10 Юни 2015

Подготовка
  • Подгответе кратко упражнение за разгряване, което да представите по време на обмена;
  • Междукултурни вечери – подгответе кратка презентация на държавата си, нека бъде креативна