13.07.2014
По време на 7 месечен проект за младежкото доброволчество в спорта, „Асоциация за развитие на българския спорт” разработи „Наръчник на младия доброволец в спорта”. Той е предназначен, за хора, които имат ж...
02.07.2014
Казвам се Мартин Цветков, на 24 години съм, от София. Младежката спортна доброволческа ...
01.07.2014
На 01.07.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе заключителната пресконференция п...
30.06.2014
В период 28 – 29 юни 2014 в гр. София се проведе европейски семинар за установяване на кон...
26.06.2014
“Асоциация за развитие на българския спорт” участва в семинар, организиран от Министерство...
20.06.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” организира събитие, фокусирано върху доброволчеството в спорта по методологията „Световно кафене”.
08.06.2014
Асоциация за развитие на българския спорт представи дейностите си и в частност проект „Младежко доброволчество в спорта” пред 150 души на Петата национална среща на организациите от мрежата на Национален а...
05.06.2014
Асоциация за развитие на българския спорт организира семинар за младежко доброволчество в ...
31.05.2014
В тази секция сме поместили впечатленията на участници в "Младежка спортна доброволческа а...
30.05.2014
На 30 май 2014г Йоанна Дочевска - председател на АРБС представи проект "Младежко доброволч...
29.05.2014
На 29.05.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе пресконференция по проект "Младе...
23.05.2014
На 23 май 2014 в Национална спортна академия "Васил Левски" гр. София се проведе презентация на проект „Младежко доброволчество в спорта” пред младите спортни специалисти, на която бяха представени възможн...
22.05.2014
На 22.05.2014г в гр. София се проведе обществена дискусия на тема "Младежко доброволчество в спорта".
16.05.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” проведе на 16 май 2014 в гр. Варна кръгла маса...
26.04.2014
На 26 април 2014 „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе състезание за деца по...
24.04.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” продължава успешно стартиралото във вторник ме...
22.04.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” стартира „Младежка спортна доброволческа акаде...
17.03.2014
На 17.03.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе пресконференция по проект "Младежко доброволчество в спорта - България". Проекта е финансиран от Европейската комисия и има за цял да събуди общест...
15.03.2014
На 15.03.2014г. „Асоциация за развитие на българския спорт” представи дейностите и текущите си проекти пред повече от 300 младежи на Форум “КЛЮЧ”. „По време на мероприятието имахме възможност да разговарям...
28.02.2014
На 28.02.2014 Асоциация за развитие на българския спорт запозна студентите в Национална сп...
18.02.2014
В изпълнение на проект "Младежко доброволчество в спорта - България!“, АРБС ще проведе кръ...
18.02.2014
В изпълнение на проект "Младежко доброволчество в спорта - България!“, Асоциация за развит...
29.01.2014
Проекта, който АРБС ще реализира през първата половина на 2014 чрез поредица от събития з...
17.01.2014
На 17 януари 2014г. в гр. Перник се проведе пресконференция за обявяване на конкурс за есе под мотото „Доброто в нас” в рамките на кампанията „Доброволчеството – доброто в нас”.
13.12.2013
Доброволчеството е собствен начин да помогнеш за осъществяването на дадена кауза. Въпрос на личен избор и разбиране за обществото е прекарваш свободното си време в приятни за теб дейности и в замяна да пол...
27.11.2013
Асоциация за развитие на българския спорт получи подкрепа по програма "Младежта в действие...