15.08.2015
В периода 09 - 16 август 2015, в гр. София се проведе обучителен семинар по проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници, който е домаки...
10.08.2015
Днес, 10 август 2015, в гр. София стартира обучителен семинар по проект “Доброволчество за...
30.07.2015
Остава малко повече от седмица до старта на проект “Доброволчество за знания", финансиран ...
25.06.2015
В портала на Европейската комисия, предназначен за популяризиране на проектите, финанирани...
14.04.2015
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Добровол...
13.01.2015
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници. Проекта има за ц...