27.04.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се пров...
17.02.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с тестова група ученици за пр...
08.11.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе домакин на международно обучение по проект ...
04.11.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” е домакин на международно обучение по проект "...
28.10.2014
След по-малко от седмица „Асоциация за развитие на българския спорт” ще бъде домакин на ме...
10.09.2014
Интервю със Сьорин Буруиана (в центъра на снимката), координатор на ETSMoveandLearn общност
18.08.2014
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект "Спортни ценности за по-добра Европа". Проекта има за цел да се комуникира значението на спорта като образователен инструмен...