АРБС е партньор в проект SpeeCh
10.02.2017 г.
Проект SpeeCh – Спортна психиатрична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години. Основните му дейности са:

• Създаването на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психиатрични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психиатрични заболявани в обществото чрез спортни активности.
• Публикация на книгата «Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психиатрични заболявания.»

Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания ще бъдат част от резултатите по проекта. Ще бъдат реализирани и няколко международни срещи, които да подготвят обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот.

Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психиатричните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия. Като продукт на проекта ще бъде издадена «Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психиатрични заболявания.»

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия.