Проект Playforward в Холандия
10.02.2017 г.
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор по проект Playforward, който ще се реализира в Холандия.

Настоящата мобилност на младежи ще бъде със следните основни дейности:

1. Предварително посещение:
Кога: 28 Април - 01 Май 2017, двудневно събитие;
Кой: Лидер на групата + 1 участник от всяка държава

2. Младежка мобилност:
Кога: 20 - 31 Август 2017, 10 дневно събитие
Кой: Лидер на групата + 4 участника от всяка държава

3. Последващи дейности:
Кога: Септември - Декември 2017
Кой: Националните групи по проекта (лидер + участници), с подкрепата на партньорските организации във всяка държава

● Целева група / Участници:

Младежи с лимитирани възможности (социални, географски или други) на възраст 15 - 30 години и живеещи извън големите градове. Младежите може да имат или не опит в сферата на спорта и с желание за развитие на местната си общност.

● Основна цел на проекта:

Да промотира чрез спортни дейности социалното включване и човешките права между младите хора в местните общности. Проект Playforward ще реализира и мобилност на младежи до 30 години, които след мобилността ще реализират по 2 локални събития в сферата на спорта и физическата активност.

● Такса участие:

За участие в мобилността, участниците следва да заплатят на организаторите в Холандия такса участие от 30 евро на човек.

● Пътни разходи и настаняване:

Пътните разходи на участниците ще бъдат възстановени в рамките на условията на програма Еразъм+. При по-висока стойност на пътните разходи от заложените в условията на програмата, разликата се доплаща от всеки участник. Разходите за настаняване и изхранване на участниците ще бъдат поети от страна на организаторите в Холандия.

● Дейности по време на мобилността:

Дейностите ще бъдат спортни: турнир по футбол, волейбол, колоездене, гимнастика и други. Ще бъдат ползвани методите на неформално обучение.


Информация за кандидатстване по проекта:
Пълен информационен пакет: http://bit.ly/PF_Infoletter_2017
Апликационна форма: http://bit.ly/PF_Application_Form
Краен срок за кандидатстване: 20/03/2017.