АРБС с одобрен проект Европейски доброволци в спорта - EVS
10.01.2017 г.
"Европейски доброволци в спорта - EVS" е двумесечен проект (59 дни) в София. 4 доброволци, които идват от 4 страни (Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Унгария) ще се ангажират с доброволчество в областта на спорта. Европейската доброволческа служба е една от най-добрите програми за развитие на младите хора и им помага да придобият практически умения и знания. Като комисар Тибор Наврачич заяви наскоро, във връзка с 20-годишнината на програмата, до 2020 г. ние трябва да подкрепим 20000 доброволци всяка година, които трупат опит в чужбина. Следвайки и прилагайки тази политика на ЕС, ние се опитваме да направим всичко възможно да се реализира прекрасен доброволчески опит на местно ниво в България.

Доброволците ще подкрепят организацията-домакин "Асоциация за развитие на българския спорт" в дейностите, свързани с:

1) Логистика на спортни събития: организиране на спортни мероприятия, проведени в България, както и такива, организирани по време на EWoS 2017, включително и международна спортна конференция "Европейски всеки ден на спорта", спортни мероприятия за деца;
2) Тренировки: осигуряване на подкрепа в тренировъчния процес за партньорски спортни клубове - голф и тенис обучения, обучения за деца и младежи с увреждания, отворени сесии за обучение в спортни клубове и училища;
3) Имигранти: подкрепа за изпълнението на интеграция чрез спорт в местната общност;
4) Комуникации: управление на официалния уеб сайт на асоциацията и профила във Фейсбук

УМЕНИЯ които ще се развият / подобрят:
способност да взаимодействат с различни култури и среди и да общуват на чужд език; изграждане на информираността за участие и участие в местните общности; активно участие в обществения живот; увеличаване на самочувствието; изучаване на процесите зад организацията на събития, семинари и курсове; превръщане на идеите си в реалност чрез планиране, организация и управление; способност за решаване на проблеми и конфликти в групата; екипност.


Целева група:
млади хора на 18 - 30 годишна възраст, с различно образование и опит, които се интересуват от темата за развитието на спорта и са мотивирани да развиват своите умения в междукултурния диалог и спорта."Асоциация за развитие на българския спорт" е акредитирана организация по Европейска доброволческа служба за посрещане, изпращане и координиране на доброволци за срока на програма "Еразъм+" - 2014 - 2020.