09.11.2015
В периода 04-ти и 07-ми ноември 2015 г. в град Лудж, Полша се проведе третата среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!. Проекта е ко-финансиран по програмата „Еразъм +“ - Стратегически парт...
22.07.2015
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС...
22.06.2015
В периода 15-ти и 20-ти юни 2015 г. в красивият град Биржей, Литва се проведе втората срещ...
05.04.2015
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС ...
05.04.2015
В периода 31.03 - 03.04.2015г в красивият Литовски град Биржей се проведе първата междунар...
12.01.2015
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организаци...