03.11.2016
За много хора спортът и образованието са в рязка опозиция. Едното е тривиално, другото – сериозно. Едното е игра, а другото – работа. Това разделение, което има своите корени в историческото и философско м...
28.10.2016
В периода 24 – 29 октомври 2016, в Будапеща, Унгария се проведе Семинар за изграждане на п...
28.09.2015
Arsenal Double Club Languages (Чуждоезиковият клуб на Арсенал) – Съчетаване на футбол, ези...
06.07.2015
Представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт” Йоанна Дочевска, Ивайло Здр...
12.05.2015
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализир...
27.04.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се пров...
17.02.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с тестова група ученици за прилагане на методологията "Обучение чрез спорт" за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда. Мето...
17.08.2014
"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор по проект "Как да използваме Обучен...