АРБС взе участие в среща на SAN/SportHub в Брюксел
15.06.2018 г.
На 15 юни 2018, в Брюксел се проведе втора среща на SAN /Sport Action Network/. Мрежата, която беше учредена през есента на 2017 година събира активни организации в сферата на спорта и физическата активност на Европейско ниво, представители на Главна дирекция „Спорт“ на Европейската комисия, консултанти и представители на спортната индустрия и има за цел да споделя информация и да развива синергията между съществуващи инициативи, като същевременно допринася за насочване на вниманието на националните власти към инвестициите в спорт и спортна инфраструктура. Беше обсъдена и следващата финансова рамка на кохезионната политика и как спортните дейности са преплетени в нея.

На срещата беше решено да бъде променено името на мрежата и в бъдеще тя да се асоциира със SportHub, който ще реализира менторски посещения и няколко регионални конференции в държавите – членки в рамките на 2018 година. Участие в събитието взе Йоанна Дочевска, която е член на иницативата и Ивайло Здравков – член на УС на АРБС

В неформални разговори, представителите на АРБС запознаха членовете на мрежата с проект #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/, който се координира от Асоциация за развитие на българския спорт и е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Той има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.