#GoodGovernanceSport представен по време на среща на Експертна група на ЕС
23.04.2018 г.
Утвърждаването на европейските ценности чрез спорта и борбата с допинга в спорта са сред основните приоритети на Министерството на младежта и спорта по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Това съобщи министърът на младежта и спорта Красен Кралев, който откри първата среща на експертната група на Европейската комисия "Интегриране" (XG INT), проведена във Варна (23-24 април 2018 г.). Експертната група включва представители на правителствата на всички държави-членки, както и представители на международни институции, работещи в областта на почтеността в спорта - Интерпол, Европол, ООН, Спортдардър. Според Красен Кралев спортът позволява налагането на ценности за интеграцията на общностите за предотвратяване на насилието и агресията сред подрастващите. Ето защо е важно да се гарантира лоялна конкуренция при равни условия във всички спортове. Министърът също така каза, че употребата на допинг е не по-малко манипулативен от договорения преди това резултат за залагания, тъй като нарушава равнопоставеността на конкурентите.

По време на срещата Bence Garamvolgyi, член на проекта, от името на "Надежда за децата" /Hope for children/, Унгария представи на участниците в експертната среща дейностите по проект #ДоброУправлениевСпорта, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт.

Съвместното партньорство по проект Добро управление в спорта ще осъществява различни дейности на местно, национално и международно равнище; ще се съсредоточи в разработването, идентифицирането, анализирането, популяризирането и обмена на добри практики в доброто управление, както и да даде препоръки за някои от наблюдаваните практики, които могат да бъдат подобрени. Анализът, който ще бъде приложен по време на проекта, ще бъде много полезен за всички спортни организации в Европа, независимо от техния капацитет и обхват на дейностите. В днешно време, обществено лице е на разположение само с няколко кликвания и трябва да бъдем сигурни, че това лице отразява реалността и ни дава пълната представа за отчетност и прозрачност. Този проект идентифицира и адекватно адресира конкретните нужди за въвеждане на нов подход на управление и администрация в областта на спорта на национално и европейско ниво. Добро управление в спорта ще добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики, насочени към организациите и лицата, участващи в дейности в сферата на спорта.

Всички дейности, които консорциумът ще осъществяви по този проект, ще бъдат достъпни и могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) за заинтересованите страни. Възможността за самостоятелно обучение в областта на доброто управление ще подобри управлението на спорта или най - малкото ще представи на ръководителите и администраторите в спорта какво трябва да се подобри. Доверието в спорта трябва да бъде ремонтирано и това е малка стъпка, за да представим кои са организациите, кой взема решения, как се изразходват публичните средства, кой е отговорен за организационните въпроси на всички нива.

Основните цели, на които проекта ще обърне внимание са:
• Подобряване на доброто управление в спорта и в спортните организации в Европа на местно, национално и европейско ниво;
• Анализ на общественото лице на Европейските и националните спортни организации, основани на стриктен критерии и с прозрачна методология, приложима от всички тях с един и същ подход;
• Чрез планираните събития за разпространение, ще повишим вниманието към доброто управление в сферата на спорта на местно и национално ниво;
• Подготовка и подкрепа на следващите спортни лидери, които вярват и прилагат ценностите за отчетност, „честна игра“, прозрачност, справедливост, изготвени със самостоятелно обучение и международни мобилности, реализирани по време на проекта;
• Чрез проекта ще бъде укрепена базата данни за създаване на политики (изследвания, събиране на данни, проучвания) на местно, национално и Европейско ниво;
• Ще бъде повишено знанието и осведомеността за спорта и физическата активност, като в същия момент, ще бъде засилено и партньорството между институции и организации активни в сферата на спорта и физическата активност, не само вътре в консорциума, но също и на местно ниво в държавите на организациите – партньори;
• Насърчаване на принципите на добро управление в спорта за всички заинтересовани страни и създаване на мултипликатори за добро управление.
• Подобряване на доброто управление в спорта с пряк достъп до ресурси - самообучението в доброто управление в спорта;
• Създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на доброто управление в спорта от различни части на Европа, които ще бъдат отдадени на проекта не само по време, но и след края на проекта с разработване и създаване на база данни от добри практики;
• Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на лицата през всички планирани проектни дейности;
• Повишаване на осведомеността за значението на ефектите от здравословното въздействие върху физиката чрез всички планирани проектни дейности;
• Увеличаване на участието във физически дейности и спорт чрез повишен брой местни дейности и събития, събития за повишаване на информираността и осигуряващи възможност на лицата да се запознаят лично с ползите от физическите активности;
• Разпространение на натрупаните знания и опита от партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добрите практики, за да вдъхнови и насърчи по-нататъшното сътрудничество и синергия по свързаните с тях теми.
• Предоставяне на възможност на специалисти от различни сфери със средствата и инструментите, да действат свободно в тяхната ежедневна работа с идеите, които могат да приложат директно;
• Значението на партньорите във връзка с целите на проекта и проектното предложение е обяснено в следващите части от настоящето проектно описание.

Проект „Добро управление в спорта“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 европейски държави, координиран от „Асоциация за развитие на българския спорт“. Дейностите ще се реализират в период от 36 месеца с начална дата 01/01/2018 и разнородни дейности в България – Асоциация за развитие на българския спорт, Гърция - ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Италия - Mine Vaganti NGO, Хърватска - Riječki Sportski Savez, Унгария - Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Hope for Children Hungary, Полша - Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii / Association Institute of Innovative Technologies, Словакия - A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labor.