Обява за предложения за изработване на обучителна интернет платформа по проект Добро управление в спорта
05.04.2018 г.
Проект #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта/ цели да намери път за анализиране, събиране и разпространение на добри практики за видимост на решенията, които се взимат в спортните организации, информация относно органите на управление и прозрачността на публичното финансиране.

Основните цели, върху които сме се фокусирали в проекта са:

• Подобряване на доброто управление в спорта и в спортните организации в Европа на местно, национално и европейско ниво;
• Анализ на общественото лице на Европейските и националните спортни организации, основани на стриктни критерии и с прозрачна методология;
• Планирани събития за разпространение, чрез които ще повишим общественото внимание към доброто управление в сферата на спорта на местно и национално ниво;
• Подготовка и подкрепа на следващите спортни лидери, които вярват и прилагат ценностите за отчетност, честна игра, прозрачност, справедливост, чрез различни форми на обучение и международни мобилности, реализирани по време на проекта;
• Укрепване на базата данни за създаване на политики (изследвания, събиране на данни, проучвания) на местно, национално и Европейско ниво.
• Насърчаване на принципите на добро управление в спорта от всички заинтересовани страни и създаване на мултипликатори на добро управление.
• Повишаване на осведомеността за добавената стойност на спорта и физическата активност във всички аспекти на живота на гражданите чрез всички планирани проектни дейности.

За нуждите на проекта е необходимо изработването на обучителна интернет платформа и интеграцията й с 2 бр съществуващи мобилни апликации, както следва:

Изработване на клауд базирана обучителна интернет платформа и интеграцията й с 2 бр съществуващи мобилни апликации със следните възможности:
• Административен панел на английски език с минимум 10 активни потребители; възможност за колаборация между различните администратори;
•Обучителна платформа (self-learning path) която ще представлява MOOC с възможности за прикачване на видеа, презентации и файлове, проследяване на обучителен напредък, възможност за запаметяване на прогрес, сваляне на файл с прогреса на всеки обучаем и индивидуализирана обратна връзка;
• Неограничен брой текстови страници;
• модул „Новини”
• модул „Галерия”;
• Мобилна версия на платформата;
• Възможност за качване на текстови страници и видео ресурси;
• Превод на съдържанието и сайта на 8 различни европейски езици;
• Изработване на търсачка за ресурси, интегрирана в сайта, в която да бъдат налични разнородни изследвания, анализи и документи и възможност да се търси по ключови думи, език, вид документ;
• Закупуване на домейн (избран от възложителят), клауд базиран хостинг и поддръжка за период от 5 години;
• Интеграция с 2 бр същесъвуващи мобилни апликации (Android+IPhone).
• Клауд базираната платформа и хостинг да може да разпределя натоварването между няколко сървъра, разположени в различни центрове в Европа

Предложения за изработване на горепосочените компоненти ще бъдат оценявани по отношение на:
• Най-добро съотношение цена – качество;
• Предишен опит в изпълнение на подобни поръчки;
• Общ бюджет за изпълнение на поръчката.

Кандидатите трябва да изпратят оферта за изработване на горепосочената поръчка в срок до 25 май 2018 на адрес: info@bulsport.bg.
Кандидатурите ще бъдат оценени в срок до 30 май 2018 и избраният кандидат ще бъде уведомен, като след уведомяването ще бъде поканен да подпише договор за подизпълнителска дейност.

Проект „Добро управление в спорта“/590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 европейски държави, координиран от „Асоциация за развитие на българския спорт“. Дейностите ще се реализират в период от 30 месеца с начална дата 01/01/2018 и разнородни дейности в България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия.