АРБС взе участие в Годишна среща на акредитираните ЕДС организации
13.12.2017 г.
Център за развитие на човешките ресурси организира Годишна среща на акредитираните по ЕДС /Европейска доброволческа служба/ организации. Събитието се осъществи в София, в периода 13-15 декември 2017г.

Конкретните цели на срещата бяха:
  • да се предостави актуална информация за ЕДС и сектор "Младеж" на Програма "Еразъм+";
  • да се представят новите моменти на Европейския корпус за солидарност;
  • да се обсъдят тенденции и новости в реализацията на проектите по ЕДС;
  • да се обменят добри практики между представителите на участващите организации;
  • други, предложени от участниците.

„Асоциация за развитие на българския спорт“ е акредитирана организация по Европейска доброволческа служба като посрещаща, изпращаща и координираща организация за срока на програма „Еразъм+“. Участие в срещата от името на АРБС взе Ивайло Здравков – член на УС на организацията, който представи изпълнените дейности от страна на АРБС по програмата, а именно проект "Европейски доброволци в спорта", който прие четирима международни доброволци за срок от 59 дни в периода 15/08/2017 - 10/10/2017.