S.P.E.E.R – Sports in Peers – E.D.G.E.
18.09.2017 г.
В периода август - септември 2017 г., в София /България/, Асоциация за развитие на българския спорт организира 8 срещи, включващи 20 млади спортисти. Всяка среща продължи 4 часа и се ръководи от принципите на неформалното обучение и обучението на връстници. Срещите бяха разделени на две части: една част бяха посветени на изучаване на спорта, практикуван от другите участници в групата - така те имаха възможност по време на семинарите да бъдат и стажанти и инструктори. В другата част от срещите участие взеха младежки работници. На тях бяха предложени симулационни и ролеви игри, при които се наблягаше на развитието на следните умения: способност да се концентрираш, управление на стреса, управление на неудовлетвореност и неуспех, работа в екип, самосъзнание.

Тези компетенции са в основата на изграждане на култура срещу употребата на допинг и срещу всякакви неправомерни представяния в спорта. Проектът включва новаторски подход и два основни резултата (обучителни материали и видео), които ще бъдат изготвени с приноса на всички партньори и целеви групи, като по този начин ще бъде изразена европейска добавена стойност.

Проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.