Анти-допинг уъркшоп по проект E.D.G.E.
24.10.2017 г.
На 24 октомври 2017 се проведе анти-допинг уъркшоп, в който спортисти и млади треньори обмениха опит и знания относно позитивите и негативите от употребата на допинг и забранени субстанции. В периода Август – Септември 2017, в София се проведоха и други обучителни дейности за спортуващи и спортни треньори, като всички те се реализират по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.

Целите на проекта са:
• Да се насърчи спортната култура срещу дегенеративни форми на спорт - преди всичко допинг - сред младите спортисти;
• Да се насърчи етичното поведение в областта на спорта;
• Да се насърчат младите атлети да прегърнат спортните ценности и да обезкуражават всяка форма на насилие;
• Да се включат 80 млади атлети в пътека за обучение, които ще бъдат подкрепяни да са отговорни в техните спортни избори (20 във всяка държава партньор);
• За да създадете образователна възможност за 80 треньори / инструктори, така че да могат да се превърнат в "агент на промяната" и да насърчават етично отношение и поведение към спорта сред трениращите (20 във всяка държава партньор).

В основата на проекта е разработването на обучения и срещи за млади състезатели и спортни инструктори с цел насърчаване на важни умения като управление на стреса и чувство на неудовлетвореност, учейки се от загубата, работа в екип, превръщане на грешки в успешни стъпки. Тези компетенции са в основата на изграждане на култура срещу употребата на допинг и срещу всякакви неправомерни представяния в спорта. Проектът включва новаторски подход и два основни резултата (обучителни материали и видео), които ще бъдат изготвени с приноса на всички партньори и целеви групи, като по този начин ще бъде изразена европейска добавена стойност.

Партньорството включва Национални антидопингови агенции, спортни асоциации, организации за свободното време и образование и олимпийски център и е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия.