Град: Варна
Име: Атанаска
Фамилия: Петкова
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: не

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Очаквам неочакваното