Град: София
Име: Александрина
Фамилия: Станикина
Езици:
Български език , Английски език , Гръцки език Румънски език Руски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Да се запозная в детайли не само с младежките политики у нас,касаещи българския спорт, но също така и с различните практики и на други страни в тази сфера, от които можем да почерпим полезен опит