Град: София
Име: Александра
Фамилия: Босакова
Езици:
Български език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Да се запозная по-отблизо с различните видове спортове и да се науча да бъда по-полезна в тяхното разпространяване и развитие.