Град: София
Име: Ралица
Фамилия: Бедринова
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
В ежедневната дейност на организацията

Време за доброволческа дейност: Друго

Предишен опит в доброволчески дейности: не

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Очаквам да науча повече за това как се провежда организацията на различни видове, състезания, тренировки и т.н. Да науча как по-добре да представям какво спортът може да даде на младите хора и не само, да науча как мога да помогна с развитието на спорта в България и разпространяването му.

Допълнителни коментари:
С радост бих помогнала за развитието на спорта в България. Спортувала съм различни видове спорт и с удоволствие бих помогнала в началното обучение било то на баскетбол, тенис, ски, сноуборд и т.н.