Град: София
Име: Аврора
Фамилия: Керемидчиева
Езици:
Български език , Английски език , Френски език

Възможност за доброволчество:
В ежедневната дейност на организацията

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да