Град: София
Име: Ива
Фамилия: Богданова
Езици:
Английски език Френски език

Възможност за доброволчество:
В ежедневната дейност на организацията

Време за доброволческа дейност: през почивните дни

Предишен опит в доброволчески дейности: не