Град: Благоевград
Име: Мария
Фамилия: Панова
Езици:
Български език , Английски език , Френски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да