Град: Хасково
Име: Станислава
Фамилия: Георгива
Езици:
Български език , Английски език , Немски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Да развия опит и да намеря нови приятелства