Град: Перник
Име: Велислав
Фамилия: Ангелов
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
В ежедневната дейност на организацията

Време за доброволческа дейност: през почивните дни

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Среща с различни хора, нови контакти, усъвършенстване, обмяна на опит и др.