Град: София
Име: Цвети
Фамилия: Константинова
Езици:
Български език , Английски език , Руски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да