Град: София
Име: Симона
Фамилия: Стоянова
Езици:
Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Допълване на педагогическите ми умения и работата в екип .