Град: София
Име: Петя
Фамилия: Кочева
Езици:
Английски език Руски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: през седмицата

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Да обменя знания и опит с много мои колеги, да науча нещо ново и интересно за специалността ми !