Град: София
Име: Анна
Фамилия: Дудрекова
Езици:
Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да

Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Надявам се да обогатя набора си от игри и педагогически познания .